Na Akademię CIT można zapisać się w trakcie jej trwania. Dla osób dołączających do Akademii udostępniamy nagranie wideo z poprzednich zajęć.

499 zł + 23% VAT

Akademia CIT

 • 12 zajęć online na żywo (x 2 godz.)
 • 12 sesji pytań i odpowiedzi
 • nieograniczony dostęp do powtórek (nagrań wideo)
 • materiały szkoleniowe w pdf
 • certyfikat uczestnictwa
 • inne szkolenia CIT bez opłat do 01/2021

27.08.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 1

Podatnik, Dochód, Strata, Źródła przychodów, Podstawa opodatkowania, Odliczenia

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

03.09.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 2

Zyski kapitałowe - rodzaje przychodów, zasady opodatkowania

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

10.09.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 3

Przychody z działalności gospodarczej, moment powstania, wyłączenia z przychodów, korekta przychodów, różnice kursowe

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

16.09.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 4

Koszty uzyskania przychodów - część I (potrącalność, wyłączenia z kosztów, korekta kosztów, różnice kursowe)

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

22.09.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 5

Koszty uzyskania przychodów - część II (wyłączenia z kosztów)

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

30.09.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 6

Koszty uzyskania przychodów - część III (wyłączenia z kosztów)

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

07.10.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 7

Rozliczanie wydatków na samochody w kosztach uzyskania przychodów

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

14.10.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 8

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

21.10.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 9

Zwolnienia podatkowe (dochody wolne od CIT)

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

28.10.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 10

Ceny transferowe, dokumentacja cen transferowych

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

04.11.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 11

Szczególne zasady opodatkowania podatkiem CIT

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

17.11.2020 (10:00-12:00)

Zajęcia nr 12

Podatek u źródła (WHT) przy zakupie usług od nierezydentów

Sesja pytań i odpowiedzi (12:00-12:30)

Wykładowca

Zajęcia w ramach Akademii CIT będzie poprowadzi Katarzyna Wojtowicz-Janicka, doradca podatkowy, radca prawny, prezeska Fundacji Edukacji Podatkowej, wspólniczka w kancelarii prawnopodatkowej Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie. Od 14 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorką wielu publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) a także prowadzi szkolenie o tematyce CIT.

Warunki świadczenia usługi „Akademia CIT”

 1. Niniejsze Warunki świadczenia usługi regulują zasady organizacji kursu podatkowego z tematyki podatku dochodowego od osób prawnych pn. Akademia CIT (dalej: Akademia).
 2. Organizatorem Akademii jest Fundacja Edukacji Podatkowej, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, NIP: 6762482466, KRS: 0000534546, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS (dalej: Organizator).
 3. Akademia składa się z 12 zajęć online prowadzonych na żywo.
 4. Każde zajęcia trwają co najmniej 2 godziny.
 5. Po zakończeniu każdych zajęć odbywa się sesja pytań i odpowiedzi, w trakcie której uczestnicy mogą zadawać pytania wykładowcy za pośrednictwem czatu. Zastrzega się, że wykładowca może zakończyć udzielanie odpowiedzi na pytania po upływie 30 minut trwania sesji pytań i odpowiedzi.
 6. Uczestnictwo w Akademii nie wymaga i nie przewiduje udostępniania przez uczestników swojego wizerunku ani głosu.
 7. Zajęcia będą odbywać się od sierpnia do listopada 2020 r. Aktualny harmonogram zajęć znajduje się stronie https://online.feptax.pl/akademia-cit
 8. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w dniu 27 sierpnia 2020 r. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć o 14 dni.
 9. Uczestnicy Akademii mogą brać udział w zajęciach na żywo oraz uzyskują dostęp do ich powtórek (nagrań) z możliwością wielokrotnego odtwarzania, a także możliwość pobierania materiałów szkoleniowych w pliku pdf.
 10. Po zakończeniu Akademii uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa (24 godz.).
 11. Uczestnicy Akademii mają prawo bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach z tematyki podatku CIT organizowanych przez Organizatora do dnia 31 stycznia 2021 r.
 12. Wymagania techniczne Akademii są dostępne na stronie: https://www.feptax.pl/wymagania-techniczne.
 13. Zgłoszenia do Akademii można dokonać za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie https://online.feptax.pl/akademia-cit - w przypadku zgłoszeń obejmujących do 5 uczestników a w innych przypadkach na adres fundacja@feptax.pl.
 14. Opłata za udział jednej osoby w Akademii wynosi 499 zł + 23% VAT.
 15. Opłata z tytułu uczestnictwa w Akademii jest wnoszona na podstawie dokumentu pro forma wystawianego i przesyłanego w dniu zgłoszenia. Termin zapłaty wynosi 7 dni od daty wystawienia dokumentu pro forma. Po uiszczeniu opłaty z tytułu uczestnictwa w Akademii nie podlega ona zwrotowi.
 16. Organizator przesyła link dostępowy do zajęć w ramach Akademii i wystawia fakturę po otrzymaniu opłaty za Akademię.
 17. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Polityka prywatności jest dostępna na stronie https://dokumenty.feptax.pl/polityka-prywatnosci.
 18. Pytania lub reklamacje dotyczące Akademii można kierować do Organizatora pod numerem telefonu 12 307 10 75, na adres e-mail: fundacja@feptax.pl lub na adres rejestrowy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni.

Fundacja Edukacji Podatkowej

ul. Bocheńska 5/U6
♥️ Kraków

KRS: 0000534546
NIP: 6762482466

📞 12 307 10 75
fundacja@feptax.pl

Ta strona używa plików cookies

.