Nagranie ze szkolenia online

Faktury korygujące w podatkach dochodowych i VAT

13 maja 2020 r.
Czas trwania: 134 min.

Faktury korygujące w podatkach dochodowych i VAT

Program szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie sposobu rozliczania faktur korygujących („in minus” oraz „in plus”) na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowym (CIT/PIT) zarówno w zakresie obrotu krajowego, jak i obrotu zagranicznego. Poszczególne zagadnienia omawiane są od strony praktycznej, z uwzględnieniem praktyki spotykanej w obrocie gospodarczym, orzecznictwie organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

I. Przesłanki wystawienia faktury korygującej

a) rabat;
b) skonto;
c) pomyłki, błędy (w tym „oczywista omyłka”, „błąd rachunkowy”);
d) niezasadne wystawienie faktury;
e) podział przesłanek na przesłanki „pierwotne” oraz przesłanki „wtórne”;

II. Faktury korygujące „in minus”

A) Sprzedaż – rozliczanie faktury korygującej w zakresie:
a) obrotu krajowego i zagranicznego – korekta przychodów na gruncie podatku CIT/PIT;
b) obrotu krajowego – podatek VAT (w tym m.in. kwestia potwierdzeń odbioru faktury korygującej „in minus”);
c) obrotu zagranicznego – podatek VAT (WDT, eksport towarów, „eksport usług”).

B) Nabywca – rozliczanie faktury korygującej w zakresie:
a) obrotu krajowego i zagranicznego– korekta kosztów uzyskania na gruncie podatku CIT/PIT;
b) obrotu krajowego – podatek VAT (w tym m.in. kwestia potwierdzeń odbioru faktury korygującej „in minus”)
c) obrót zagranicznego – podatek VAT (WNT, import usług, import towarów, „odwrotne obciążenie” obowiązujące do 31 października 2019 r.)

III. Faktury korygujące „in plus”

A) Sprzedaż – rozliczanie faktury korygującej w zakresie:
d) obrotu krajowego i zagranicznego – korekta przychodów na gruncie podatku CIT/PIT;
e) obrotu krajowego – podatek VAT (w tym m.in. kwestia potwierdzeń odbioru faktury korygującej „in minus”);
f) obrotu zagranicznego – podatek VAT (WDT, eksport towarów, „eksport usług”).

B) Nabywca – rozliczanie faktury korygującej w zakresie:
d) obrotu krajowego i zagranicznego– korekta kosztów uzyskania na gruncie podatku CIT/PIT;
e) obrotu krajowego – podatek VAT (w tym m.in. kwestia potwierdzeń odbioru faktury korygującej „in minus”)
f) obrót zagranicznego – podatek VAT (WNT, import usług, import towarów, „odwrotne obciążenie” obowiązujące do 31 października 2019 r.)

IV. Rabat pośredni

a) czym jest rabat pośredni?
b) sposób dokumentowania rabatu pośredniego;
c) sposób rozliczania rabatu pośredniego na gruncie podatku VAT, CIT/PIT

V. Technikalia wystawiania faktur korygujących

a) wymogi co do treści faktury korygującej wynikające z przepisów z zakresu podatku VAT;
b) wystawiania faktury korygującej zbiorczej;
c) wystawiania faktury korygującej zbiorczej „uproszczonej” (art. 106j ust. 3 ustawy o VAT).

  Wykładowca

  Paweł Łabno

  doradca podatkowy, prawnik z 16-letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego i reprezentowaniu klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; autor wielu publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita), wykładowca tematyki VAT

  Wykładowca

  Lech Janicki

  prawnik, od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną, autor publikacji podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna), ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC), uznany wykładowca zagadnień podatkowych współpracujący z oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


  Fundacja Edukacji Podatkowej
  ul. Bocheńska 5/U6
  31-061 Kraków

  KRS: 0000534546
  NIP: 6762482466

  tel. 12 307 10 75
  fundacja@feptax.pl

  www.feptax.pl

  sklep.feptax.pl


  .