Nagranie ze szkolenia

Wydatki na samochody osobowe w CIT i PIT 2020

6 maja 2020 r.
Czas trwania: 129 minut

Wydatki na samochody osobowe w CIT i PIT

Program szkolenia

Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi po nowelizacji przepisów podatkowych w podatku CIT i PIT.

W trakcie szkolenia są omawiane przykłady problemów, z jakimi spotkają się na co dzień księgowi i firmy na gruncie CIT i PIT w zakresie odnoszącym się do rozliczania wydatków na samochody osobowe.

Problematyka jest przedstawiana z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych oraz objaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczących wydatków samochodowych.

1. Wydatki na nabycie samochodu osobowego:

a) nowe limity dotyczące odpisów amortyzacyjnych,

b) sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu samochodu osobowego,

c) przepisy przejściowe dotyczące wydatków,

d) wydatki na auta elektryczne,

2. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego - jakich rodzajów składek dotyczy wyłączenie?

3. Jak rozliczyć podatkowo wydatki z tytułu leasingu, najmu i innej umowy, na podstawie której dochodzi do korzystania z samochodu osobowego:

a) przepisy przejściowe: znaczenie zmiany oraz odnowienia umowy leasingu dla wysokości kosztów uzyskania przychodów,

b) moment wydania samochodu osobowego – czy ma znaczenie dla wysokości kosztów?

c) jakich opłat dotyczy wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów?

d) jak ustalać wskaźnik proporcji do obliczenia limitu wyłączenia przy kosztach uzyskania przychodów?

e) pojęcie wartości samochodu i problem jej określenia do celów kosztów uzyskania przychodów,

f) problem nieodliczanego podatku VAT w kontekście kosztów uzyskania przychodów,

g) umowy zawierane na okres krótszy niż 6 miesięcy w kontekście kosztów uzyskania przychodów.

4. Koszty używania samochodu osobowego – limitowane zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów:

a) jakie wydatki należy uznawać za koszty używania samochodu osobowego?

b) wykorzystywanie samochodów na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą a koszty uzyskania przychodów,

c) problem nieodliczanego podatku VAT w ramach limitu a koszty uzyskania przychodów,

d) koszty pracodawcy z tytułu używania samochodów osobowych w ramach podróży służbowych.

Wykładowca

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny, od 14 lat pracuje w obszarze doradztwa podatkowego i reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; autorka wielu publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita), wykładowca tematyki podatkowej


Fundacja Edukacji Podatkowej
ul. Bocheńska 5/U6
31-061 Kraków

KRS: 0000534546
NIP: 6762482466

tel. 12 307 10 75
fundacja@feptax.pl
www.feptax.pl


.